Publikacja KSOW „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”

2018

Na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, której partnerem jest Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” pojawiła się publikacja podsumowująca „Konkurs na projekty współpracy”, w ramach LEADER, który został zorganizowany przez Jednostkę Centralną KSOW w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

„Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie” to tytuł publikacji w której zgromadzono projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej zgłoszone przez lokalne grupy działania z Polski w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne, rozwój lokalny oraz turystyka.

W broszurze znalazła się także informacja o projekcie współpracy „Od dziedzictwa do bogactwa„, który realizowaliśmy wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszeniem „Partnerstwo Północnej Jury”, Stowarzyszeniem LGD „Kraina Dinozaurów”, Stowarzyszeniem Kraina św. Anny, a także dwoma LGD z Czech: MAS Rýmařovsko oraz Místní akční skupina Opavsko z.s.

Projekt ten otrzymał wyróżnienie w konkursie w kategorii: Kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. ⬇⬇⬇