Rada rozpatrzyła protesty w ramach konkursów 4/2020, 5/2020 i 6/2020

2571

W dniu 18 stycznia 2021  r. członkowie Rady rozpatrzyli protesty wniesione przez Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie wsparcia w ramach konkursu nr 4/2020, 5/2020 i 6/2020. Poniżej zamieszczono dokumentację z przeprowadzonego posiedzenia Rady.

Protokół z posiedzenia Rady