Rejestr wniosków złożonych w ramach projektu grantowego 1/2022/G

411

W dniu 29 kwietnia 2022 r. LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabór wniosków na projekt grantowy pt. ,,Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców”. Poniżej zamieszczamy rejestr złożonych wniosków:

rejestr złożonych wniosków