Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia już za nami!

2183

W dniu 26.04.2022 r. odbyło się ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”.

Podczas zebrania zostały przedstawione i zatwierdzone sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 r.

Członkowie podjęli także uchwały w sprawie zmian w strategii Rozwoju Lokalnego oraz Kryteriach wyboru operacji.

Po oficjalnej części Zebrania Dyrektor Biura Stowarzyszenia Pani Edyta Bauć opowiedziała o wyzwaniach jakie czekają na nas w nowym okresie programowania.

Wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.