Rejestr złożonych wniosków

21371

W dniu 13 października LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabory wniosków na działania z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. Poniżej zamieszczamy rejestr złożonych wniosków w poszczególnych naborach:

Nabór 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej
Nabór 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej