Rekrutacja na stanowisko pracy

3622

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. projektów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 18 do 24 stycznia 2018 r. (do godz. 12.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Pracownik ds. projektów ”
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

Ogłoszenie – wytyczne konkursu

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę

Oświadczenie o obywatelstwie i korzystaniu z pełnych praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Procedura rekrutacji pracowników