Śląskie NOWEFIO

5285

Niebawem ruszy program grantowy „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Będzie to szansa na pozyskanie grantów w wysokości do 8 tys. zł na realizację lokalnych przedsięwzięć oraz 6 tys. na rozwój młodych organizacji. Uprawnionymi do wnioskowania będą młode organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, a kwota ich przychodów za ostatni rok obrotowy nie przekroczyła 30 tys. zł.

Wnioskodawcami mogą być również grupy nieformalne, a także grupy nieformalne wraz z patronem (tzn. z inną organizacją pozarządową). Dotacje na realizację lokalnych przedsięwzięć można przeznaczyć na dofinansowanie działań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, które będą odbywać się na terenie województwa śląskiego.

Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Spotkanie w formie zdalnej „Jak przygotować wniosek do programu Śląskie NOWEFIO?”, odbędzie się w najbliższy czwartek (2 września 2021 r.) o godz. 19.00 na platformie Google Meet (po zapisaniu się każdy uczestnik otrzyma link).

Więcej informacji na stronie: www.fio.bcp.org.pl

Kontakt:

fio@bcp.org.pl

tel. 699 713 353, 699 713 283 (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości)

tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34 (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych)