Spotkanie informacyjne w Pałacu w Nieznanicach

19726

W dniu 13 czerwca br. w Pałacu w Nieznanicach w ramach realizacji Planu Komunikacji, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” przeprowadziło spotkanie informacyjne dotyczące projektu grantowego pn. „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”, w którym udział wzięło 27 osób. Spotkanie poprowadziła dyrektor biura- Edyta Bauć wraz z pracownikiem biura Justyną Renszmit-Luks. Na spotkaniu zostało omówione  błędy i problemy, które mają osoby piszące wniosek, został zaprezentowany generator wniosków oraz omówiony przykładowy wniosek. Podczas spotkania nie brakowało pytań i dyskusji związanych z pisaniem wniosku o powierzenie grantu.
Spotkanie zostało przeprowadzone po to, aby pokazać wnioskodawcom jak najlepiej sporządzić wniosek oraz uświadomić, iż napisanie wniosku nie jest wcale takie trudne jak by się mogło wydawać.
Celem spotkania było również zidentyfikowanie głównych problemów, jakie uczestnicy zauważają w aplikowaniu o granty. Otrzymaliśmy 21 ankiet z których wynika, iż głównymi przeszkodami na etapie składania wniosku jest brak czasu i osób które zaangażowałyby się w pisanie i realizację projektu (14 głosów) oraz konieczność zbierania ofert (6 głosów), natomiast na etapie realizacji zadania jest to problem ze znalezieniem środków finansowych na zabezpieczenie ponoszonych kosztów a dopiero późniejsza refundacja (12 głosów), duża liczba dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania (8 głosów) oraz obawa przed brakiem osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie (6 głosów). Zapytaliśmy uczestników skąd zamierzają pozyskać środki na zrealizowanie projektu – większość wnioskodawców liczy na pomoc ze strony gminy i nieoprocentowane pożyczki, jak to miało miejsce w przeszłej perspektywie finansowej. Zgodnie z opiniami uczestników spotkania w przyszłości ułatwieniem dla nich byłoby zlikwidowanie obowiązku wkładu własnego (11 głosów) oraz większa możliwość zakupu środków trwałych (8 głosów), pojawiły się również głosy aby wprowadzić godziny doradcze w LGD także po godz. 16.00. Najbardziej cieszy nas fakt, że prawie połowa respondentów wskazała, iż spotkanie zachęciło ich do złożenia wniosku (11 głosów) i dało im dużą dawkę wiedzy (7 głosów).

Wyniki ankiety zostaną przedstawione do analizy Zarządowi Stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy ze strony biura deklarujemy pomoc w pisaniu wniosków, a jeśli będzie potrzeba umówienia się na doradztwo w godzinach późniejszych tj. po godz. 16.00, zapraszamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego i skorzystanie z doradztwa w dogodnej dla Państwa porze.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy i zapraszamy do składania wniosków w trwającym od 13 do 30 czerwca 2017 r. naborze wniosków na projekt grantowy.