Zaproszenie „SPORTOWA GMINA 2017”

20327

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Klubu Sportowa Polska gorąco zachęcam Państwa do ubiegania się
o Wyróżnienie „SPORTOWA GMINA 2017” przyznawane w ramach Programu „budujemy
Sportową Polskę”. Organizatorem Konkursu jest Klub Sportowa Polska.

Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z aktywnym programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, zapewniając swoim mieszkańcom szeroką ofertę sportową i rekreacyjną. Dodatkowo wspierając organizację imprez sportowych podnoszą atrakcyjność swoich miast i gmin. Warunkiem uzyskania wyróżnienia jest spełnienie kryteriów określonych w regulaminie.

Wyróżnienia „Sportowa Gmina 2017” zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Sportowa Polska, która odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie w Pałacu Lubomirskich.

W załączeniu znajdą Państwo regulamin przyznawania wyróżnień oraz ankietę weryfikacyjną.
Ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@sportowapolska.eu, faks: 22 244 24 64,
tel. 22 843 92 03 w. 115. Termin nadsyłania aplikacji upływa 18 sierpnia 2017 r.

W dotychczasowych edycjach Wyróżnienie „Sportowa Gmina” otrzymało blisko 200 miast i gmin z całej Polski. Relacje z poprzednich edycji znajdziecie Państwo w serwisie Klubu Sportowa Polska na stronie www.sportowapolska.eu
Zapraszam do udziału,
Urszula Socha
Dyrektor
Klub Sportowa Polska

Zaproszenie wyróżnienie „SPORTOWA GMINA 2017”

Regulamin przyznawania wyróżnień

Ankieta weryfikacyjna doc.

Ankieta weryfikacyjna pdf.

Klub Sportowa Polska