Spotkanie konsultacyjne w gminie Kłomnice

1560

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone opracowywaniu Strategii rozwoju lokalnego „Razem na wyżyny” na lata 2023-2027.

W dniu 14.06.2022 r. zbieraliśmy informacje i pomysły od mieszkańców Gminy Kłomnice.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, władz gminy, radni oraz przedsiębiorcy. Przeprowadziliśmy inwentaryzację zasobów gminy, słabych i mocnych stron. Uczestnicy wypracowali pomysły na projekty z zakresu ochrony ekologii, innowacji, cyfryzacji, przedsięwzięcia skierowane do młodych i seniorów.

Wszystkie pomysły, życzenia i wskazówki zebrane podczas spotkań w 6 gminach partnerskich, będą bazą do wyznaczenia celów i kierunków działań na kolejne lata oraz rozdysponowania budżetu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy do dalszego aktywnego udziału w tworzeniu strategii.