Spotkanie LGD-ów z p. Marszałek Beatą Białowąs

6512

W dniu 12 grudnia w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli śląskich Lokalnych Grup Działania oraz Grup Rybackich z p. Marszałek Beatą Białowąs.

Celem spotkania było zaprezentowanie działalności i specyfiki każdej z 14 LGD oraz 2 LGR a także podjęcie dialogu na rzecz wprowadzenia w województwie śląskim pełnej formuły RLKS w przyszłym okresie programowania.