Walne Zebranie i wybory Rady

1087

W dniu 13 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, którego celem było podsumowanie 4-letniej kadencji Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz wybór członków Rady na nową kadencję 2019-2023. Skład nowo wybranej Rady znajduje się tutaj.

Walne Zebranie zatwierdziło również zmiany w Strategii rozwoju lokalnego, dzięki którym został utworzony nowy projekt grantowy w zakresie aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.

Spotkanie było również okazją do podziękowania instytucjom z którymi współpracuje Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” i dzięki którym może realizować swoje przedsięwzięcia.