Spotkanie z Ministrem Ryszardem Kamińskim

3728

W dniu 21 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli wojewódzkich sieci LGD z Ministrem Ryszardem Kamińskim. Spotkanie było poświęcone bieżącym kwestiom funkcjonowania lokalnych grup,  zmianami rozporządzenia do projektów współpracy, propozycjami zmian w rozporządzeniu do Wsparcia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, a także pracom nad przyszłym okresem programowania po 2020 roku.