Spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR

1046

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. opracowywania LSR, które odbędzie się 17 października 2022 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie, ul. Samorządowa 1A.

Na spotkanie zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów oraz Rędziny wszystkich chętnych do aktywnego udziału w pracach Zespołu ds. opracowania LSR.

Wstępny program spotkania przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie spotkania i powitanie uczestników.
  2. Zapoznanie z założeniami do strategii wielofunduszowej.
  3. Rola/zadania Zespołu ds. opracowania LSR.
  4. Zapoznanie ze strukturą nowej strategii i omówienie dotychczasowych prac nad LSR.
  5. Diagnoza problemów obszaru wynikająca z przeprowadzonych konsultacji.
  6. Określenie grup społecznych, z którymi będą przeprowadzone wywiady grupowe ustalenie i terminów spotkań.
  7. Zakończenie spotkania.

Zainteresowanych udziałem spotkaniu Zespołu prosimy o kontakt telefoniczny: 724 043 108 lub mailem: biuro@razemnawyzyny.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.