Szkolenie dla Rady i pracowników biura

1881

W ramach realizacji planu szkoleń w dniach 28-30 września 2022 r. Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” zorganizowało dla Rady i pracowników biura szkolenie wyjazdowe do woj. kujawsko-pomorskiego, na obszar działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członkowie LGD.

Szkolenie dotyczyło tworzenia, realizacji i zarządzania projektami realizowanymi w ramach instrumentu RLKS (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) oraz wdrażania instrumentu RLKS przez LGD.

Organizatorzy projektu Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowała szkolenie z zakresu wdrażania przez nich wielofunduszowej strategii, omówiono ramy prawne określające wdrażanie wielofunduszowości, funkcjonowanie LGD w tym aktywizację i plan komunikacji w ramach RLKS. W kolejnym dniu szkolenia omówione były zasady przygotowywania procedur, kryteriów wyboru dla poszczególnych funduszy.

Poza szkoleniami stacjonarnymi Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało wizyty szkoleniowe u grantobiorców i beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którzy podzielili się z uczestnikami szkoleń doświadczeniami w pozyskiwaniu środków z różnych funduszy.