Szkolenia dla pracowników LGD

1013
Classroom

We wrześniu i w październiku odbyło się kilka szkoleń zorganizowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Katowicach podnoszących wiedzę pracowników biur lokalnych grup działania oraz przedstawicieli Zarządu z województwa śląskiego. We wszystkich braliśmy udział, chcąc w przyszłości jeszcze efektywniej wdrażać Leadera i wspierać Państwa przy  realizacji pomysłów w kierunku biznesu i działań społecznych.

11.09.2018 r. Zasady rozliczania operacji w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

17-18.09.2018 r. Zarządzanie projektem grantowym w LGD

5.10.2018 r. Zasady rozliczania projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2

18-19.10.2018 r. Rozpatrywanie protestów wnoszonych do LGD oraz najczęstsze problemy na etapie wdrażania projektów grantowych