Szkolenie dla Rady i pracowników.

25968

W ramach realizacji planu szkoleń Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” w dniach 28-29 października 2016 r zorganizowało dla Rady i pracowników szkolenie wyjazdowe w Zajeździe Magda w Kroczycach. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia.  W pierwszym dniu omówiono procedurę naboru i oceny wniosków po zmianach wprowadzonych w sierpniu 2016 r. Przedstawiono również kilka wniosków spośród złożonych w naborach zamkniętych 20.10.2016 w celu przeprowadzenia na ich przykładzie warsztatów weryfikacji wstępnej oraz indywidualnej oceny członków Rady w aplikacji elektronicznej. W drugim dniu szkolenia przeprowadzono symulacyjne posiedzenie Rady. Pojawiające się w trakcie problemy i wątpliwości były na bieżąco omawiane, a w ich rozwiązaniu często pomagały nam obecni na szkoleniu pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Szkolenie z pewnością przyczyni się do sprawnego przeprowadzania naborów i oceny wniosków przez Radę, o czym może świadczyć duża aktywność i zaangażowanie wszystkich członków Rady podczas warsztatów.