Termin wyników z oceny wstępnej Nabór 2/2017/G

4039

Informujemy, iż wyniki oceny wstępnej, dokonanej na Posiedzeniu Rady w dniu 4 sierpnia 2017 r. dot. wniosków złożonych w naborze 2/2017/G pt. Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny” , zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 9 sierpnia br.