Turniej gry ZONAR

38758

W poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie odbył się turniej gry ZONAR. Turniej był podsumowaniem projektu współpracy pt.: ”Wielkie granie i odkrywanie – Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju”ZONAR. W rywalizacji udział wzięło 70 osób z  20 gmin  obszaru LGD „Razem na wyżyny”, LGD „Bractwo Kuźnic” i Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”. Grze towarzyszyła dobra zabawa, a każdy z uczestników otrzymał autorską grę.