Pierwsi Grantobiorcy wystartowali z realizacją zdań

17388

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy” rozpoczęło realizację swojego zadania pn. „Fabryka młodych naukowców wrażliwych na środowisko”, na które otrzymali od LGD grant w wysokości 17 179,00 zł.

Odbiorcami zadania będzie łącznie  40 dzieci. Rekrutacja odbywać się będzie we wszystkich sołectwach i miejscowościach gminy oraz placówkach oświatowych z terenu gminy.

Życzymy uczestnikom dużo frajdy podczas zajęć i dobrej zabawy.