Udział w sesji Rady Gminy Mykanów

32206

17 czerwca 2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Mykanów, w której udział wzięła dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” – Edyta Bauć. Zaprezentowała ona przedstawicielom gminy – radnym, sołtysom, pracownikom gminy krótką prezentację nt. Leader 2016-2023 – nowe wyzwania i nowe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych poprzez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Na wstępie uczestnicy sesji zapoznali się z podsumowaniem poprzedniego okresu wdrażania strategii.

W kolejnej części wystąpienia przedstawiono informacje dotyczące wysokości budżetu, jakim dysponuje LGD w okresie 2016-2023, na jakie przedsięwzięcia będzie on przeznaczony w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego naszego obszaru oraz na jakie zakresy działań mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora publicznego i przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Na zakończenie Pani Bauć poprosiła obecnych, aby przekazywali informacje o możliwościach pozyskania pomocy poprzez LGD wśród organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Do końca czerwca odbędą się jeszcze sesje Rad Gmin Dąbrowa Zielona, Kłomnice i Rędziny, w których również będzie uczestniczył przedstawiciel LGD „Razem na wyżyny”.