Umowy na granty podpisane!

335

,,Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców” taki tytuł miał projekt grantowy ogłoszony przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” w kwietniu tego roku.

W ramach konkursu zostało złożonych 9 wniosków na zadania, które mają na celu aktywizacje i integrację lokalnych społeczności.

Poniżej przestawiamy listę projektów grantowych:

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie – Potrafimy pomóc! – szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy” – Aktywni Dąbrowiacy – cykl warsztatów aktywizujących mieszkańców LGD „Razem na Wyżyny”.

Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek – Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – organizacja kursu KPP dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” – W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja zawodów STRONG-MAN.

Wspólnota Samorządowa Powiatu Częstochowskiego – Zdrowo – rowerowo – organizacja rajdów rowerowych i warsztatów ekologicznych.

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach – Zawsze eko – ekonomia z ekologią. Cykl warsztatów o zdrowym i gospodarnym stylu życia.

Klub Seniora w Mykanowie – Integracyjne warsztaty dla mieszkańców LGD „Razem na wyżyny”.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY MYKANÓW „MYKANÓW, TU CHCE SIĘ ŻYĆ” – ,,MOJA WIEŚ – MOJE MIEJSCE NA ZIEMII – promocja kultury ludowej oraz budowanie pozytywnego wizerunku wsi obszaru LGD” czyli kampania marketingowa oraz lekcje kultury i tradycji ludowej.

STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI LOKALNEJ – ,,HISTORIA – LUBIĘ TO” czyli organizacja żywych lekcji historii oraz piknik historyczny.

Już wszystkie umowy są podpisane i czekają do realizacji. W ramach projektów odbędą się m.in. spływy kajakowe, rajdy rowerowe, zawody sportowe, warsztaty ekologiczne, warsztaty strzeleckie, pikniki integracyjne i wiele więcej.