Zmiana do zapytania ofertowego na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

567

Zmiana do zapytania ofertowego z dnia 22.03.2023 r. na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”.

W zapytaniu ofertowym następuje zmiana poprzez wykreślenie zapisu: „tył zabezpieczony poprzez piaskowanie” w części I. Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2. Tabliczki znaków R-1, R-1a, R-1b, R-3, A-24, T (nie dotyczy rowerów).

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.