Spotkanie robocze w sprawie utworzenia Marki Turystycznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

667

W dniu 20 marca 2023 r. w Częstochowie odbyło się spotkanie robocze dotyczące utworzenia Marki Turystycznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Grzegorz Boski – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pan Adam Wawoczny -Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta a także przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Podczas spotkania Prezes ŚOT przedstawił zaproszonym gościom proces tworzenia marek turystycznych na przykładzie najmłodszej marki woj. śląskiego – Krainy Górnej Odry.

Zaproszeni przedstawiciele LGD zaprezentowali atrakcje turystyczne na swoich obszarach działania, które wspólnie mogłyby wspólnie utworzyć markę turystyczną subregionu północnego województwa śląskiego.