Uzupełnienie do zapytania ofertowego na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

525

Uzupełnienie do zapytania ofertowego z dnia 27.02.2023 r. na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

W zapytaniu ofertowym w części I. Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 10 uzupełnia się zapis, iż 72- miesięczny okres gwarancji i rękojmi nie obejmuje znaków malowanych na drzewach i słupach energetycznych. Dla znaków malowanych Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia min. 24-miesiecznej gwarancji i rękojmi.

Zamieszczany poprawiony wzór Formularza Oferty (załącznik nr 1)

Pozostałe informacje nie ulegają zmianie.