Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Zakup, dostawa i montaż 12 sztuk urządzeń edukacyjnych w formie gier pamięciowych oraz 13 tablic informacyjnych – 2 zadania”

21205

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”  informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 22.02.2023 r. dot.  „Zakup, dostawa i montaż 12 sztuk urządzeń edukacyjnych w formie gier pamięciowych oraz 13 tablic informacyjnych – 2 zadania” wpłynęły następujące oferty:

Urządzenia edukacyjne

L.p.WykonawcaZaoferowana cena brutto
1.Park Edukacyjny „Interakcje” Sp. z o.o.  99 083,27 zł brutto
2.Pracowania plastyczna „Studio22” Stefan Gawroński  106 124,40 zł brutto
3.KMK GROUP  95 718,60 zł brutto

Tablice informacyjne

L.p.WykonawcaZaoferowana cena brutto
1.P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama  35 497,80 zł brutto
2.Pracowania plastyczna „Studio22” Stefan Gawroński  95 140,50 zł brutto
3.KMK GROUP  63 000,60 zł brutto

Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.