Ważne ! Zmiany w LSR Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące najbliższych naborów wniosków

19691

Informujemy, iż w dniu 30 października 2017 r Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” zatwierdziło zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023 Stowarzyszenia “Razem na wyżyny”. Zmiany dotyczą m.in. przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej oraz Podejmowanie działalności gospodarczej.
Zgodnie z  harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nabór na projekt grantowy- Miejsca aktywności ruchowej zaplanowano na koniec roku 2017 r. w związku z tym informujemy, iż w LSR ( tabela 11), dokonano obniżenia dotychczasowej minimalnej wartości zadania przeznaczonej na działania integracyjne lub aktywizacyjne z 10 % na 4%, oraz zwiększenia wartości kosztów grantów przeznaczonych na zakup rzeczy i środków trwałych, która może stanowić nie więcej niż 96 %, a nie jak dotychczas nie więcej
niż 90 %.
Drugą ważną zmianą, która może zainteresować mieszkańców LGD Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” jest  wprowadzenie w LSR dodatkowego naboru na przedsięwzięcie Podejmowanie działalności gospodarczej w roku 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych zmianami oraz aplikowaniem w/w naborach zapraszamy do zapoznania się z dokumentem LSR, w zakładce O LGD -> Strategia LSR.