Wieczornica Patriotyczna: „Wspomnienie o Gminie Rędziny – historie wojenne”

908

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wieczornicy Patriotycznej: „Wspomnienie o Gminie Rędziny – historie wojenne”  Koncert organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rędzinach  w ramach realizacji zadania „Jak cię widzą, tak cię piszą – kultywowanie tradycji i historii Orkiestry Dętej Rędziny poprzez zakup strojów naukę gry na instrumentach oraz organizację koncertu”.