Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych

6732

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby działające dla swoich lokalnych społeczności na bezpłatne szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych organizowane przez LGD „Razem na wyżyny” oraz JOWES w Częstochowie.

Termin i czas szkolenia to 16 listopad 2019 r. (sobota) od godz. 9.00 do około 14.00  ( w tym obiad i przerwy kawowe). Planowane miejsce spotkania- do ustalenia na obszarze LGD „Razem na wyżyny” lub w biurze LGD w Mykanowie.

Szkolenie będzie 2 -dniowe (16 listopad i drugi dzień szkolenia do ustalenia).

Bardzo prosimy o zgłoszenie swojego udziału do dnia 12 listopada (wtorek) ze względów organizacyjnych (materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy oraz obiad).

Lp. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA  
1. Wyszukiwanie ofert konkursów i innych możliwości uzyskania dofinansowania

1.       Fundusze centralne

2.       Fundusze wojewódzkie

3.       Fundusze powiatowe

4.       Fundusze miejsko-gminne

5.       Inne fundusze.

1 dzień
2. Interpretacja ogłoszeń konkursowych

1.       Zakres, podmioty uprawnione, terminy

2.       Limity budżetowe

3.       Sposób składania dokumentów

4.       Załączniki

5.       Wymogi formalne i merytoryczne

1 dzień
3. Ubieganie się o dofinansowanie bez doświadczenia – budowanie znaczenia organizacji 1 dzień
4. Wnioski składane indywidualnie i w partnerstwie

1.       Koordynator projektu – obowiązki i odpowiedzialność

2.       Szanse i zagrożenia wniosków indywidualnych i partnerskich

1 dzień
5. Konstruowanie wniosku w tym:

1.       Ocena sytuacji problemowej i określenie rezultatów

2.       Definiowanie celów głównych i szczegółowych, określenie zadań

3.       Definiowanie produktów i rezultatów oraz grupy docelowej

4.       Oczekiwania grupy docelowej, harmonogram działań

5.       Budżet projektu, kwalifikowalność wydatków

6.       Wkład własny (rzeczowy, osobowy),

7.       Potencjał wnioskodawcy oraz partnerów

8.       Problemy techniczne

Zajęcia warsztatowe – 2-gi dzień
6. Najczęściej popełniane błędy. Zajęcia warsztatowe – 2-gi dzień