Wsparcie przygotowawcze (II nabór)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020)

Wnioski można składać w dniach od 15 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 851, z późn. zm.).