Wyjazd studyjny w ramach projektu „Współpraca wiele warta” – integracja branż mających znaczenie dla rozwoju obszaru LGD „Razem na wyżyny”

468

Zapraszamy przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców LGD „Razem na wyżyny” działających w branżach: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny, do udziału w wyjeździe studyjnym na obszar działania LGD Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – województwo podlaskie.

Termin: 3-5 września 2023 r. (niedziela-wtorek)

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wyjazd organizowany jest w ramach operacji własnej pn. „Współpraca wiele warta” – integracja branż mających znaczenie dla rozwoju obszaru LGD „Razem na wyżyny”, której celem jest wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru poprzez realizację inicjatyw integrujących baraże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru LGD.

Uczestnicy wyjazdu poznają przykład partnerstwa i współpracy różnych podmiotów które wspólnie tworzą sieć współpracy i promują swoje produkty i usługi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY