Wyjazd studyjny „Na szlaku dobrych praktyk -wyjazd studyjny do województwa małopolskiego”

131

Powiat Częstochowski organizuje wyjazd studyjny „Na szlaku dobrych praktyk -wyjazd studyjny do województwa małopolskiego”, który odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 roku.

Miejscem przeprowadzenia wyjazdu studyjnego jest Hotel Tarnovia, ul, Kościuszki 10, Tarnów.

W trzydniowym wyjeździe może wziąć udział 50 osób będących sołtysami, samorządowcami oraz przedstawicielami i członkami organizacji pozarządowych i Lokalnych Grup Działania, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu częstochowskiego.

Rekrutacja uczestników odbywa się w dniach: 28.08.2023 – 30.08.2023.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie pok. 205 lub u Partnera operacji: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” – decyduje kolejność wpływu.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny, zapewniamy przejazd (dla ograniczonej liczby osób), zakwaterowanie i wyżywienie. Szczegóły wyjazdu znajdują się w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie https://czestochowa.powiat.pl/wyjazd-studyjny-rekrutacja