Zapraszamy do dyskusji z Lokalną Grupą Działania „Razem na wyżyny”- warsztat ewaluacyjny

18393

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie ewaluacyjno- monitorującym, który odbędzie się 2 lutego 2022 r. w godz. 12.00-17.00 w biurze LGD w Mykanowie.

Podczas spotkania omówiony zostanie bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Warsztat poprowadzi prezes Fundacji Socjometr z Krakowa dr Konrad Stępnik.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie 724-043-108 do dnia 01.02.2022 r.