Zgłoszenia na spotkania informacyjne dot. rozwoju przedsiębiorczości

16605

Ze względów organizacyjnych prosimy osoby, które zamierzają uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych 11 lub 12 września 2017 r.  z zakresu tworzenia biznesplanów na zakładanie lub rozwój firm o zgłaszanie swojego udziału telefonicznie (724 043 108) lub mailowo (biuro@razemnawyzyny.pl). Spotkania dotyczą tych samych zagadnień, więc prosimy o wybór jednego terminu.

11.09.2017 r. – Hala sportowa w Mykanowie godz. 15.30

12.09.2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach godz. 15.30