Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny” za nami!

914

 

W dniu 17 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Zebranie prowadziła Pani Jolanta Brzozowska – Ciura.

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zebrania podjęli uchwały zatwierdzające zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023, które są niezbędne w ubieganiu się o pozyskanie II bonusu finansowego w wysokości 730 tyś zł, które zostaną przeznaczone na przedsiębiorczość oraz infrastrukturę.
Podczas zebrania zatwierdzono również zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz Grantobiorców.

Wszystkie dokumenty poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi oraz zostały rozesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub mailową.

Walne Zebranie podjęło także uchwałę upoważniającą Zarząd lub pełnomocnika Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny” powołanego przez Zarząd do wprowadzania zmian, poprawek lub korekt w LSR.

Po oficjalnej części Zebrania Dyrektor Biura Stowarzyszenia Pani Edyta Bauć opowiedziała także o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz o planowanych w drugiej połowie roku naborach.

Na tym zebranie zakończono.

Wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.