Konsultacje społeczne zmian w LSR

11350

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, które znajdują się w dokumencie Wykaz proponowanych zmian do LSR.

Uwagi do zaproponowanych zmian oraz innych części LSR można przysyłać na Formularzu uwag do dnia 10 grudnia 2019 r. na adres mailowy: biuro@razemnawyzyny.pl lub dostarczyć do siedziby biura w Mykanowie ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.

wykaz proponowanych zmian do LSR

formularz_uwag