Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

6445

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie  zgodnie z przepisami  § 20 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia  zwołuje na dzień 13 grudnia 2019 roku  na godzinę 16:00 w Dworku Mariańskim w Mariance Rędzińskiej u. Srebrna 7

NADZWYCZAJNE  WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej
 5. Podsumowanie pracy Rady w okresie 2015-2019
 6. Przedstawienie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:                                                                              zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność   liczby osób wybieranych do Rady
 9. Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwały w sprawach wyboru Rady.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30 bez względu na liczbę członków.

Po Walnym Zebraniu Zarząd zaprasza wszystkich na świąteczną kolację.