Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania LSR na lata 2023-2027

7543

Zapraszamy przedstawicieli gmin, jednostek kultury, szkół z terenu LGD oraz przedstawicieli i członków organizacji pozarządowych do wypełniania ankiety, która ma na celu analizę obszaru pod kątem problemów, potrzeb oraz rozwiązań formalno-instytucjonalnych dla określonych grup społecznych oraz form komunikacji.

Link do ankiety➡ ANKIETA

Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Na odpowiedzi czekamy do 31 grudnia 2022 roku.