top Aktualności - Strona 2 z 42 - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Weź udział w konsultacjach przebiegu szlaku rowerowego

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace nad opracowaniem koncepcji szlaku rowerowego...

Zwiększenie wsparcia na LEADERA

Lokalna Grupa Działania...

Wyniki ankiety potrzeb obszaru LGD „Razem na wyżyny”

W dniach 12-20 stycznia br. prosiliśmy mieszkańców obszaru LGD ,,Razem na wyżyny"...

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zgodnie z §3 ust 4 Regulaminu wyboru dostawców, towarów i usług dla...

Zapraszamy do udziału w warsztacie ewaluacyjno-monitorującym

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie ewaluacyjno- monitorującym, podczas którego będziemy dyskutować co już zostało...

Lokalne Grupy Działania mają realny wpływ na rozwój...

Według danych z sierpnia 2020 r. 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich...

Baza danych organizacji działających na obszarach wiejskich.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich tworzy bazę organizacji działających na obszarach wiejskich.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa...

Publikacja KSOW „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie...

Na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, której partnerem jest Stowarzyszenie ,,Razem na...

Informacja o wyborze operacji własnej

W związku z umieszczeniem w dniu 18.12.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”  informacji  o planowanej...