top Aktualności - Strona 3 z 40 - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zwaną dalej LGD, w ramach realizacji Strategii Rozwoju...

Jubileusz 100-lecia OSP w Mykanowie

17 października odbył się uroczysty Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie oraz 110-lecia...

Kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne za nami!

Odbyły się dwa kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane przez LGD „Razem na wyżyny”. Tym razem, ze względu na...

Rejestr wniosków złożonych w ramach naborów: 3/2020, 4/2020,...

W dniu 23 października LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabory wniosków na działania z zakresu podejmowania  działalności...

Konsultacje dokumentacji konkursowej

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem pracy biura Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" w ostatnim dniu...

Spotkanie informacyjne dot. Rozwoju działalności gospodarczej

W dniu 26 października 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne...

Zabytkowy dwór w Cieletnikach

Dzięki wsparciu  LGD "Razem na wyżyny" w ramach rozwoju działalności gospodarczej w zespole dworskim...

„Ćwierć wieku na scenie Zespołu Pieśni i Tańca Kłomnickie...

Zespól Pieśni i Tańca "Kłomnickie Płomyczki" w roku bieżącym obchodzi jubileusz 25 lat swojej...

Odbyło się spotkanie konsultacyjne przed naborami wniosków

W dniu 8 października 2020 roku  w GOKiS w Mykanowie odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla...

Doradztwo i konsultacje w biurze LGD – ograniczenia

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej w kraju, uprzejmie informujemy iż doradztwo osobiste...
Wypełnij anonimową ankietę!
Ankieta potrzeb obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Razem na wyżyny"
LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, która swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny, rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie pełniło rolę operatora w dystrybucji środków z osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Aktualnie wszystkie LGD z województwa śląskiego prowadzą negocjacje z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Województwa Śląskiego dotyczące możliwości rozszerzenia zakresu zarządzanych środków o Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dlatego przekazujemy na Państwa ręce ankietę sporządzoną na potrzebę wyłonienia z szeregu zakresów, jakie proponują nam ww. fundusze tj. EFRROW, EFS i EFRR, w nowym okresie programowania tych najbardziej potrzebnych i dostosowanych do potrzeb naszego obszaru. Prosimy mieszkańców terenu LGD „Razem na wyżyny” oraz lokalnych liderów o wskazanie – poprzez narzędzie, jakim jest załączona ankieta – kierunków rozwoju dla poszczególnych gmin partnerskich.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup