DODATKOWE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A.

3193

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczęła dodatkowe nabory Uczestnikówdo projektów „Czas na biznes” oraz „Młodzi na start”, w ramach których można uzyskać dotację na uruchomienie działalności gospodarczej.

Obydwa projekty są skierowane do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Projekt „Młodzi na start” jest skierowany do osób do 30 roku życia, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 roku.

Projekt „Czas na biznes” jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia (nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych na najniższą krajową).

W ramach projektów przewidziane jest:

  1. wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności,
  2. pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
  3. dotacja na założenie firmy w wysokości 23 050 zł,
  4. wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 2 600 zł netto miesięcznie na okres 6 miesięcy (w projekcie „Czas na biznes” obowiązkowy wkład własny Uczestnika w kwocie 1.258 zł),
  5. wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 2 600 zł netto miesięcznie na okres kolejnych 6 miesięcy (dotyczy projektu Czas na biznes).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Biuro Projektów:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, 42-202 Częstochowa

e-mail: mlodzinastart@arr.czestochowa.pl oraz czasnabiznes@arr.czestochowa.pl

tel. 798 154 754 oraz 500 406 602