Drugie spotkanie dotyczące projektu współpracy ZONAR w Nieznanicach

17379
SONY DSC

W dniu 23.10.2017r. w Pałacu w Nieznanicach odbyło się drugie spotkanie warsztatowe w ramach projektu współpracy pt. „Wielkie granie i odkrywanie- Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju”. Spotkanie warsztatowe prowadziła Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”.
W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, które wraz z zespołem zaangażowanym w projekt współpracy, pracowało nad opracowaniem instrukcji do gry oraz wizualizacją planszy, która miałaby w pewnym stopniu przybliżyć przyszłym graczom obszar 20 gmin należących do obszaru działania 3 współpracujących ze sobą LGD: Bractwa Kuźnic, Partnerstwa Północnej Jury oraz Stowarzyszenia Razem na wyżyny.
Propozycje plansz jak również same instrukcje opracowane przez uczestników spotkania zostaną wykorzystane w opracowaniu autorskiej gry.
Wszystkim uczestnikom drugiego spotkania, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz inwencję twórczą i już dziś zapraszamy na ostatnie spotkanie warsztatowe o charakterze podsumowującym, które odbędzie się 31 października b.r. w Restauracji Zornica w Poczesnej.