Informacja o udzieleniu zamówienia

138

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Zakup, dostawę i montaż 12 sztuk urządzeń edukacyjnych w formie gier pamięciowych oraz 13 tablic informacyjnych – 2 zadania” z dnia 22.02.2023 r., na zadanie nr 1 dotyczące urządzeń edukacyjnych, w wyniku oceny złożonych ofert, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

KMK GROUP  

z kwotą brutto 95 718,60 zł 

Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

  1. Cena brutto (100%)

Wszystkim Oferentom bardzo dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem i złożenie ofert.