Informacja o udzieleniu zamówienia

473

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Zakup, dostawę i montaż 13 tablic informacyjnych” z dnia 08.03.2023 r., w wyniku oceny złożonych ofert, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama  

z kwotą brutto 33 087,00 zł 

Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

  1. Cena brutto (100%)

Wszystkim Oferentom bardzo dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem i złożenie ofert.