Informacja o udzieleniu zamówienia

1793

Zgodnie z §3 ust 4 Regulaminu wyboru dostawców, towarów i usług dla Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny” z dnia 28.04.2020 r. informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 25.11.2020 r. na opracowanie koncepcji oraz projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD, w wyniku oceny złożonych ofert, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska – Zgoda, z siedzibą w Lublinie, ul. Wileńska 8/17,

z kwotą brutto 50 000 zł.

Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

  1. Cena brutto (70%)
  2. Doświadczenie (30%)

Wszystkim Oferentom bardzo dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem i złożenie ofert.