Wyniki ankiety potrzeb obszaru LGD „Razem na wyżyny”

930

W dniach 12-20 stycznia br. prosiliśmy mieszkańców obszaru LGD ,,Razem na wyżyny” o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem było zebranie uwag dotyczących potrzeb lokalnych społeczności w kontekście kolejnego okresu programowania.

Łącznie zebraliśmy 119 ankiet.

Wszystkim, którzy wypełnili ankietę dziękujemy za zaangażowanie.

Poniżej zamieszczamy wyniki badania ankietowego:

Wyniki ankiety skierowanej do lokalnych liderów –> zobacz

Wyniki ankiety skierowanej do mieszkańców –> zobacz