Informacja o unieważnieniu zadania 2 w postępowaniu dotyczącym „Zakupu, dostawy i montażu 12 sztuk urządzeń edukacyjnych w formie gier pamięciowych oraz 13 tablic informacyjnych – 2 zadania”

489

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” unieważnia postępowanie dotyczące „Zakupu, dostawy i montażu 12 sztuk urządzeń edukacyjnych w formie gier pamięciowych oraz 13 tablic informacyjnych – 2 zadania” z dnia 22.02.2023 r. na zadanie nr 2, z uwagi iż ulegnie zmianie specyfikacja dotycząca wykonania zamówienia.

W dniu dzisiejszym (08.03.2023 r.) zostanie opublikowane nowe zapytanie ofertowe ze zmienioną specyfikacją tablic.

Zapraszamy do złożenia oferty w nowym postępowaniu.