Zapytanie ofertowe „Zakup, dostawa i montaż 13 tablic informacyjnych”

786

Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup, dostawę i montaż 13 tablic informacyjnych”.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.03.2023 r. do godz. 12.00.

Dokumentacja projektowa: https://drive.google.com/drive/folders/1NCm9CcXv4qLlffZH_cynySSjSGAoctGZ