Instrukcja wypełniania biznesplanu

28068

Informujemy o pojawieniu się na stronie ARiMR dokumentu INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczamy dokument w wersji pdf.

icon_50x50Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu