„Współpraca wiele warta” wyjazd studyjny – relacja

88

W dniach 3-5 września 2023 r. grupa przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców LGD „Razem na wyżyny” działających w branżach: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny wzięła udział w wyjeździe studyjnym na obszar działania LGD Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – województwo podlaskie.

Wyjazd organizowany był w ramach operacji własnej pn. „Współpraca wiele warta” – integracja branż mających znaczenie dla rozwoju obszaru LGD „Razem na wyżyny”, której celem jest wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru poprzez realizację inicjatyw integrujących baraże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru LGD.

Uczestnicy wyjazdu poznali przykłady partnerstwa i współpracy różnych podmiotów które wspólnie tworzą sieć współpracy i promują swoje produkty i usługi. Odwiedzili m.in. producentów lokalnych produktów, restauracje, przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, ośrodki edukacji, którzy działania w ramach wspólnej marki „Naturalnie nad Bugiem”.